NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khách hàng được cấp thẻ “Khách hàng thân thiết Toyota Cần Thơ” và sử dụng thẻ để ghi nhận số điểm tích lũy sau mỗi lần thanh toán dịch vụ. Khi số điểm trên thẻ đạt được số điểm quy định của chương trình, khách hàng sẽ được hưởng các ưu đãi dành cho chủ thẻ.

Chủ thẻ

•    Thẻ được cấp cho chủ xe (hoặc người sử dụng xe)
•    Đối với khách hàng là công ty, chủ thẻ có thể là Giám đốc Công ty, người quản lý đội xe hoặc tên chủ thẻ là tên Công ty.

Quy định sử dụng thẻ

•    Thẻ chỉ có giá trị tích điểm tại Toyota Cần Thơ
•    Quý khách hàng vui lòng đưa thẻ trước khi thanh toán để tham gia tích điểm hoặc yêu cầu nhân viên thu ngân tra cứu thông tin thẻ để tích điểm.
•    Thẻ không phát sinh điểm trong 1 năm sẽ bị hết hạn sử dụng và toàn bộ số điểm mà khách hàng tích lũy sẽ bị xóa.
•    Thẻ được cấp miễn phí lần đầu cho khách hàng. Trong trường hợp khách hàng làm mất thẻ hoặc có yêu cầu làm thẻ mới, khách hàng vui lòng chịu chi phí làm
thẻ với chi phí là 30.000đồng/1thẻ
•    Có 3 hạng thẻ, gồm thẻ Thành Viên, thẻ Bạc và thẻ Platium. Thẻ có giá trị 12 tháng tính từ ngày cấp. Trong thời gian hiệu lực thẻ, Khách hàng cần tích lũy 200 điểm để duy trì hạng thẻ Bạc và Platium. Nếu tích lũy đủ 300 điểm/năm sẽ được nâng hạng thẻ.

Tiêu chí tính điểm

•    Số điểm được tích lũy dựa trên số tiền thanh toán trước thuế ghi trên hóa đơn dịch vụ.
•    Khách hàng mua xe mới tại TCTC, sẽ được cấp thẳng Thẻ bạc. Đối với Khách hàng đang sở hữu thẻ Bạc, khi mua thêm 01 xe sẽ được nâng hạng thành thẻ Platium.
•    Đối với Khách hàng thẻ Platium (đang hiệu lực), khi mua thêm xe mới tại đại lý, Khách hàng được tặng thêm 1 năm thời hạn sử dụng thẻ

Các quy định về tích điểm

•    Việc tích điểm được áp dụng cho tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng tại Toyota Cần Thơ, trừ một số trường hợp đã nhận ưu đãi trong các chiến dịch khuyến mãi khác.
•    Tỷ lệ quy đổi điểm : 100.000 đồng = 1 điểm (không bao gồm thuế VAT). Số tiền dưới 100.000 đồng sẽ không được tính để quy đổi điểm.

Qui định khác

•    Toyota Cần Thơ không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của Khách hàng, nếu thông tin hồ sơ do Khách hàng cung cấp không đầy đủ và  không chính xác.
•    Toyota Cần Thơ được quyền chấm dứt việc sử dụng thẻ của Khách hàng sau khi đã giải quyết xong các quyền lợi liên quan đến điểm tích lũy của Khách hàng.

Giải thưởng chương trình

•    Hình thức giải thưởng của chương trình được thay đổi tùy theo thời điểm hoặc chiến dịch khuyến mãi của Totoya Cần Thơ dành cho khách hàng. Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt trong mọi trường hợp.
•    Điều kiện đổi điểm: Chương trình tự động quy điểm ra giải thưởng sau khi khách hàng tích lũy được 100 điểm.

Thời gian trao giải thưởng

•    Ngay sau khi khách hàng có điểm tích lũy thỏa mãn điều kiện đổi điểm và yêu cầu đổi điểm.
•    Sau khi đồng ý đổi điểm, Khách hàng sẽ bị trừ số điểm tương ứng với số điểm mà khách hàng đã đồng ý đổi để nhận thưởng.
•    Giải thưởng sẽ được trao cho ngay trực tiếp cho Khách hàng