quà tặng 50 điểm

Che nắng đôi

50 điểm

quà tặng 100 điểm

Nón Toyota

100 điểm

Ly sứ

100 điểm

Dù Toyota

100 điểm

Áo thun Toyota

100 điểm

quà tặng 200 điểm

Cặp gối xương

200 điểm

Cặp gối xương

200 điểm

Túi đồ nghề

200 điểm

Túi đồ nghề

200 điểm

quà tặng 300 điểm

Balo Toyota

300 điểm

Balo

300 điểm

Bộ chén dĩa

300 điểm

quà tặng 400 điểm

Sạc dự phòng

400 điểm

Túi kéo

400 điểm

quà tặng 500, 700, 800, 1200 điểm

Vali du lịch

500 điểm

Vali nhựa cao cấp

800 điểm

Vali nhựa cao cấp

800 điểm

Lều dã ngoại

1000 điểm